SWP

   Polska


 2023-10-12 Kongres dla Niepodległej 2023

Wspomniane wydarzenie polonijne zostało zorganizowane przez Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” reprezentuje środowiska patriotyczne osób polskiego pochodzenia na całym świecie. W swej działalności opiera się na wartościach patriotyczno-chrześcijańskich “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Należy podkreślić, że Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” wspiera, chroni i kultywuje dobre imię Polski, Polaków i Polonii, propaguje prawdę historyczną o Polsce i Polakach, jak również współpracuje z Ojczyzną na rzecz rozwoju Polski i wzmocnienia środowisk zamieszkałych przez osoby polskiego pochodzenia na całym świecie - czytamy na portalu https://republikapolonia.pl/about/

Ponieważ mam przywilej być członkiem powstałe przed kilku laty wspomnianej organizacji od początku jej powstania i otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału we wspomnianym ważnym dla nas Polonusów żyjących poza granicą Ojczyzny, postanowiłem wybrać się do Warszawy, aby być obecnym na Kongresie dla Niepodległej wśród 45 uczestników przybyłych z 12 krajów.


Lotnisko - wejście do samolotu

Lot do Paryża


Program Kongresu był bardzo bogaty i intensywny. Rozpoczął się (w niedzielę) 1 października od wyjazdu autokarem ze stolicy do Sulejówka, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzenia nowoczesnego Muzeum Józefa Piłsudskiego. Opuszczaliśmy to ważne miejsce dla naszej narodowej historii bardzo ubogaceni nie tylko oglądaniem zbiorów, ale także dowiadując się od przewodnika wiele o życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz dziejach Polski w okresie zdobywania niepodległości.


Muzeum Józefa Piłsudskiego

Obraz Piłsudskiego w Muzeum w SulejówkuMyśl Piłsudskiego

Ryngraf - Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku


W dalszej drodze każdy uczestnik otrzymał kanapki, wodę mineralną dla pokrzepienia naszych organizmów. Następnie zatrzymaliśmy się w Kozłówce, gdzie znajduje się Muzeum Zamoyskich. Oprowadzająca nas przewodniczka po kompleksie zamkowym przybliżyła nam historię rodu Zamoyskich oraz wyjaśniała historię wybranych różnorodnych, bogatych eksponatów muzealnych. Po zwiedzeniu zabytkowego pałacu wykupionego od spadkobierców z rodu Zamoyskich przez Państwo Polskie i utworzenie z niego Muzeum, udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Lublina.

Ktoś czytający ten reportaż może się zastanawiać jaki był cel poznania tych dwóch muzeów? Otóż bieżący rok został dedykowany przez Sejm RP dwóm polskim patriotkom Aleksandrze Piłsudskiej i Jadwidze Zamoyskiej!


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Jedna z sal w Muzeum Zamoyskich w KozłówceMuzeum Zamoyskich w Kozłówce

Na KUL-u z wolontariuszkami Kongresu


Zatrzymaliśmy się w hotelu w Bogucinie, gdzie po obiadokolacji, w jednej z sal hotelowych, była sprawowana Msza św. koncelebrowana. Eucharystii przewodniczył i wygłosił dłuższe okolicznościowe kazanie ks. infułat Stanisław Jeż, który przez 30 lat pełnił posługę rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Następnego dnia (5 października) po śniadaniu w hotelu wyruszamy do Lublina, gdzie na kampusie w kościele uniwersyteckim uczestniczyliśmy we Mszy św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Po uroczystej Mszy św. zostaliśmy przyjęci przez J. Magnificencję Rektora ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego. Ksiądz Rektor po przywitaniu uczestników kongresowych w swoim wystąpieniu przybliżył nam nowy program uczelni, a mianowicie ukierunkowanie się na Polonię. Podkreślił i zaznaczył jak ważną rolę odgrywały wspólnoty polonijne, które wspierały finansowo uczelnię, aby w czasach zniewolenia w PRL, mogła prowadzić swoją działalność naukową.


Rektor KUL przemawia do uczestników Kongresu

Spotkanie z Rektorem KULDworek Piłsudskiego

Na KUL-u przed pomnikiem św. Jana Pawła II


Ponadto J. Magnificencja zaznaczył, że obecnie uczelnia ukierunkowuje się na Polonię umożliwiając studiowanie różnych dziedzin nauki młodym Polakom żyjącym poza granicami Polski, nie tylko w Lublinie, ale także w różnych krajach, gdzie otwierane są specjalne centra studyjne dla Polonusów. J. Magnificencja poinformował również o podpisanej umowie o współpracy KUL z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Porto Alegre, gdzie z nowym rokiem akademickim w marcu 2024 r. zostanie inaugurowane Centrum studiów polskich Jana Pawła II (będą prowadzone wykłady z historii, literatury i lektorat języka polskiego).

Po spotkaniu z J. Magnificencją, profesorami, wśród których poznałem osobiście Siostrę Służebniczkę Loyola dr hab., która wykłada na KUL i byliśmy w kontakcie na WhatsApp wymieniając myśli o wydaniu po portugalsku przemyśleń i wskazówek wychowawczych pozostawionych przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Obdarowani pamiątkami tej zacnej i zasłużonej dla Kościoła i Polski uczelni udaliśmy się autokarem do siedziby Oddziału Lubelskiego IPN, gdzie zostaliśmy powitani przez dr Roberta Derewenda dyrektora tej ważnej dla Polski i Polonii instytucji. W jednej z sal IPN mieliśmy możliwość wysłuchania cyklu wykładów, jakże nas ubogacających i wyjaśniających nam wiele kwestii związanych z losami naszej Ojczyzny. Po krótkiej przerwie na posiłek mieliśmy pierwszy Panel Polonijny. Pod koniec dnia powróciliśmy do hotelu w Bogucinie, gdzie po obiadokolacji, była możliwość do długich rozmów rodaków w grupach, jakie spontanicznie się utworzyły.


Pierwszy Panel Polonijny w IPN

Wykład o Aleksandrze PiłsudskiejOddział lubelski IPN

Na KUL-u autor reportażu Ks. Zdzisław Malczewski i małżeństwo z Niemiec


Następnego dnia (3 października) po śniadaniu opuściliśmy hotel udając się w drogę powrotną do stolicy. Dojechaliśmy do Kancelarii Premiera Rady Ministrów, gdzie po identyfikacji dokonanej przez służby dbające o bezpieczeństwo naszych władz, towarzyszył nam przewodnik, który przybliżył nam historię budynku, w który mieszczą się biura siedziby polskiego rządu. Poznaliśmy najważniejsze miejsca KPRM. W sali obrad rządu niestety nie można było robić zdjęć. Z kolei w gościnnych progach KPRN zostaliśmy podjęci Lunchem. Następnie przeszliśmy do Sali, gdzie nastąpiło spotkanie z panem ministrem Janem Dziedziczakiem. Najpierw jedna z współpracownic pana ministra wprowadziła nas z otwartym sercem i poczuciem dobrego humoru w atmosferę spotkania. Następnie zabrał głos pan Jan Badowski dyrektor Biura przedstawiciela rządu ds. kontaktów z Polakami za Granicą i Polonią. Pan minister Jan Dziedziczak skierował do nas dłuższy przekaz związany z troską rządu o najlepsze kontakty z bardzo liczną Polonią żyjącą w tylu krajach świata!


Referat o Jadwidze Zamoyskiej

Obraz "Bitwa Warszawska" w Muzeum Piłsudskiego


Po przemówieniu pana ministra, pan dyrektor zapowiedział, że wybrane osoby spośród zebranych Polonusów zostaną uhonorowane Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą przyznaną przez pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Jako pierwsza została zaproszona do otrzymania odznaczenia nasza pani Prezes ŚSRP i główna organizatorka Kongresu dla Niepodległej 2023 pani Maria Szonert Binienda (prywatnie żona znanego prof. Wiesława Biniendy naukowca w dziedzinie inżynierii cywilnej i wykładającego na Uniwersytecie w Akron w USA), z kolei ks. Zdzisław Malczewski TChr - rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii oraz pan Adam Gajkowski – działacz Polonii australijskiej oraz kandydat niezależny na posła na Sejm RP w najbliższych wyborach, aby w niższej izbie ustawodawczej naszej Ojczyzny reprezentować społeczność polonijną. Po wręczeniu Odznak Honorowych, każdy z uhonorowany miał możliwość krótkiego przemówienia.


Prezes ŚSRP Maria Szonert Binienda

W KPRM Minister Jan Dziedziczak wręcza medale


Warto dodać, że do wspomnianego odznaczenia otrzymaliśmy Dyplom - z pieczęcią Prezesa Rady Ministrów i następującym tekstem - Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą w uznaniu szczególnych zasług w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej za granicą nadaję Zdzisławowi Malczewskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Prezes Rady Ministrów – i podpis – Mateusz Morawiecki. Warszawa, 29.09.2023 r.”

Po rozmowach, jak to bywa wśród Polonusów już się znających z innych spotkań, czy też zapoznających się z nowymi osobami, pożegnawszy naszych przedstawicieli w polskim rządzie, udajemy się autokarem do hotelu Polonia, gdzie spożywamy obiadokolację. Następnie w jednej z sal hotelowych odbywa się zebranie Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia, w którym mogły uczestniczyć osoby biorące udział w Kongresie, a nie należące do naszej nowej polonijnej i aktywnej organizacji patriotycznej, jak też inni członkowie organizacji za pośrednictwem internetu. Zebranie prowadziła nasza pani prezes Maria Szonert-Binienda. Kandydat na posła na Sejm pan Adam Gajkowski miał możliwość w dłuższym wywodzie przedstawić swoją biografię.


Medal za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą od Premiera dla Ks. Zdzisława Malczewskiego

Dyplom do Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za GranicąW KPRM przemawia Ks. Zdzisław Malczewski

Wręczanie medali w KPRM


Prześladowania, 3 letni wyrok więzienia za czasów nieludzkiego systemu komunistycznego, otrzymanie paszportu w jedną stronę oraz wyjazd do Australii, gdzie oprócz odjętej pracy, włączył się w działalność patriotyczną i duszpasterską wśród tamtejszej społeczności polonijnej.

Kolejny dzień naszego Kongresu dla Niepodległej 2023 (4 października) rozpoczął się w audytorium hotelowym. Po otwarciu spotkania przez panią prezes ŚSRP mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli niektórych ministerstw, którzy przybliżyli nam kwestię bezpieczeństwa Polski, dezinformacji, jaka ma szerokie pole do popisu w mediach społecznościowych czy też w innych działaniach, aby wprowadzać w błąd opinię publiczną. Wydaje mi się, że nazwanie obecnego czasu „okresem post prawdy” znajduje wielorakie możliwości do szerzenia kłamstwa, oszukiwania obywateli nie tylko w naszej Ojczyźnie! Zaprezentowana została także Akademia Kopernikańska, oraz jej cel i zadania. Po przerwie na posiłek i rozmowy w małych grupach mieliśmy Panel Polonijny II. Między innymi była okazja do wysłuchania wyjaśnienia odnośnie należących się Polsce reparacji za straty spowodowane przez Niemczy podczas II wojny światowej.


Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

II Panel Polonijny. Wykład prof. A. Nowaka w hotelu "Polonia"


Uroczystego zakończenia Kongresu dla Niepodległej dokonała pani prezes Maria Szonert-Binienda w swoim wystąpieniu, w którym podziękowała wszystkim przybyłym z różnych stron świata za uczestnictwo w tym ważnym nie tylko dla Polonii, ale także Polski wydarzeniu zorganizowanym przez Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia. Organizacja ta chociaż istnieje zaledwie od kilku lat, jest prężna i aktywna! Oby takich spotkań było więcej w przyszłości! Od uczestników Kongresu pani prezes otrzymała bukiet kwiatów i długie oklaski!

Pod koniec posiedzenia zostałem poproszony przez TV Polonia, aby przedstawić krótkie podsumowanie pierwszego Kongresu dla Niepodległej! W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że byłem zbudowany faktem, że kiedy powstawała nasza nowa organizacja polonijna - mająca kompletnie inny charakter od istniejących przeróżnych związków, stowarzyszeń polonijnych w świecie - wówczas tutaj w Polsce dołączyła grupa kilku młodych osób, które nas wspierały w załatwieniu legalności naszego zaistnienia. Nie potrzeba wyjaśniać jak w każdym kraju rozwija się biurokracja. Postrzegam tę rzeczywistość w moim 44 letni emigracyjnym życiu w Brazylii, stąd mnie nie dziwi, że i w Polsce przeróżne wymagania urzędowe się rozrastają. Kwestia posiadania siedziby w Polsce, rejestracji organizacji w sądzie, otwarcie konta bankowego itd. W tych wszystkich sprawach młodzi Rodacy byli bardzo nam pomocni. Kilka tych osób spotkałem na naszym zakończonym już Kongresie dla Niepodległej 2023! Młodzi, o których wspominam byli dla nas bardzo uprzejmi, dyspozycyjni, a co najważniejsze wykazywali się w sposób bardzo świadomy wiarą i patriotyzmem! Tak więc wartości naszego stowarzyszenia polonijnego oparte na polskiej, narodowej tradycji zakorzenionej w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna” mają nadal swoje znaczenie tak dla nas, jak też i – daj Boże – dla przyszłych pokoleń w Polsce, jak też poza jej granicami w środowiskach polonijnych!


II Panel Polonijny

Polonia razem dla Polski


Uczestnictwo we wspomnianym Kongresie było dla mnie odświeżeniem ducha patriotyzmu, miłości do wszystkiego co stanowi naszą Ojczyznę, aby tym wszystkim co mnie ubogaciło dzielić się z drogimi mojemu sercu Polonusami brazylijskimi! Pani prezes Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia oraz wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom, które włączyły się, aby odbył się ten Kongres, wyrażam szacunek i szczerą wdzięczność!


Zakończenie Kongresu

Wywiad Ks. Z. Malczewskiego na zakończenie Kongresu


Niech żyje suwerenna, niepodległa i dumna Polska, oraz jej niezliczone dzieci rozproszone po całym świecie, a które troszczą się o trwanie w kolejnych pokoleniach emigracyjnych naszych wartości narodowych w krajach, gdzie żyjemy i przyczyniamy się do ich rozwoju! Obyśmy zawsze nosili w sercu miłość do naszej Ojczyzny, chociaż przychodzi nam żyć w środowiskach wieloetnicznych, potrafiących żyć harmonijnie i z poszanowaniem jednych do drugich!


Ks. Zdzisław Malczewski SChr
Autorzy zdjęć: Jagoda Stańczyk, Aleksander Oczak, Piotr Tar, autor reportażu


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 554 794 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×