SWP

   Rosja


 2023-12-03 Miejsca pamięci w Borowiczach

4 listopada 2023 r. wicekonsul Inga Postuła z Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu oraz przedstawiciele Polonii z Nowogrodu Wielkiego odwiedzili mogiły żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego – więźniów łagru NKWD-MWD nr 270 w Borowiczach (obw. nowogrodzki).

Zgromadzeni zmówili modlitwy, złożyli kwiaty i zapalili znicze w cześć pamięci poległych Polaków na cmentarzu w Jogle oraz w Bobrowiku.

W łagrze nr 270 MWD-NKWD w latach 1944-1949 więzionych było blisko 6 tysięcy obywateli II RP, ponad 600 z nich zmarło z głodu, chorób i wycieńczenia. Polskie znaki pamięci ustanowiono w latach 1993-2004 staraniem Środowiska Borowiczan, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z Warszawy oraz lokalnej administracji. Jest to jedyny niemal w pełni upamiętniony kompleks łagrów w Rosji.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14952155 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×