SWP

   Litwa


 2024-02-22 Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

„Kultura to (...) budowanie wartości, dla których warto żyć” — słowa Zbigniewa Herberta posłużyły za motyw przewodni tegorocznej, jubileuszowej XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Zmagania konkursowe rozpoczęły się 21 lutego w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego.

Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili się podczas eliminacji pisemnych, które się odbyły w Dniu Języka Ojczystego, 21 lutego. W tym pierwszym dniu zawodów uczestnicy wybierali jeden spośród zaproponowanych tematów rozprawek lub interpretacji. Kolejnego dnia, w części ustnej olimpiady, uczniowie zaprezentowali komisji swoje wcześniej przygotowane przemówienia na tematy literackie lub językowe.

Tradycyjnie udział w zmaganiach konkursowych biorą uczniowie klas starszych szkół polskich z różnych miejscowości Wileńszczyzny: z rejonu wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego oraz m. Wilna. Po pokonaniu eliminacji II stopnia spotkali się oni na zmaganiach centralnych w Wilnie. Do finału na etapie krajowym dotarło 26 uczestników.


PAI

Uczestnicy 35. olimpiady polonistycznej zostali przywitani w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego / Fot. Marian Paluszkiewicz


W tym roku na finałowe spotkania uczestników olimpiady polonistycznej gościnnych progów użyczyła Akademia Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

— Nieprzypadkowo dzień olimpiady zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Taki dzień jak dzisiaj umacnia nas w przekonaniu, by otwarcie okazywać swoje przywiązanie do języka ojczystego, żeby jeszcze bardziej otoczyć go troską i zaufaniem. Właśnie przyjaźń z językiem ojczystym nadaje każdemu człowiekowi rzeczywistą tożsamość, w której jesteśmy wolni. Dopiero wtedy możemy otwarcie i śmiało powiedzieć, że szanujemy wszystkie języki i szanujemy innych ludzi, dla których te języki są ojczystymi. Wtedy dopiero będziemy mieli tę mocną podstawę, która wszystkich nas będzie nadzielać mocą, mądrością i da wiele szans życiowych — podczas otwarcia olimpiady przemawiała doc. dr Henryka Sokołowska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Uczestników olimpiady oraz ich nauczycieli przywitał wicekanclerz Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego dr Mindaugas Nefas.

— Nie zważając na to, że Polacy i Litwini przez setki lat mieszkają obok siebie, że mamy wielowiekową wspólną historię, stało się tak, że użycie języka polskiego na Litwie coraz bardziej się kurczy. Jest wielka chęć, by język polski był używany nie tylko wśród ludzi, dla których jest to język ojczysty, ale też wśród takich ludzi jak ja, Litwinów, którzy mogliby używać języka polskiego jako drugiego języka obcego. Przede wszystkim dlatego, że nie zrywamy więzi z Polską, ale wzmacniamy je w aspekcie kulturalnym, politycznym, wojskowym, gospodarczym. Musicie być dobrymi przykładami ukazującymi piękno języka polskiego, jego sens, jego potrzebę — podkreślił, zwracając się do uczniów, dr Mindaugas Nefas.

Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego organizuje Litewska Agencja Edukacji Nieformalnej (lit. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra — LINEŠA). Jej przedstawicielka, koordynatorka Kristina Vaičiukynienė gratulowała uczniom udziału w olimpiadzie.

— Można z pewnością stwierdzić, że już jesteście zwycięzcami, ponieważ zdobędziecie doświadczenie, którego wielu waszych rówieśników nie będzie miało. Tak więc podziękujcie sobie za zdecydowanie — życząc uczniom powodzenia mówiła Kristina Vaičiukynienė.


PAI

„Przyjaźń z językiem ojczystym nadaje każdemu człowiekowi rzeczywistą tożsamość, w której jesteśmy wolni” — mówiła doc. dr Henryka Sokołowska / Fot. Marian Paluszkiewicz


Eliminacjom konkursowym na Litwie towarzyszą goście z Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Zmaganiom uczestników przyglądać się będą dr Magdalena Bober-Jankowska oraz mgr Magdalena Abramczyk. W środę naukowczynie poprowadziły zajęcia dla nauczycieli. Natomiast już w czwartek okaże się, kogo zaproszą do Warszawy na dalszy etap olimpiady.

Odpowiedzi uczestników oceniać będzie dziewięcioosobowa komisja składająca się z przedstawicieli obu polonistyk wileńskich: Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Pracy komisji oceniającej przewodniczy doc. dr Barbara Dwilewicz.

Uroczystość podsumowania olimpiady zaplanowana została na czwartek, 22 lutego. Relacja z wydarzenia ukaże się w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

TEMATY PRAC PISEMNYCH XXXV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA LITWIE

Tematy rozprawek:

1. Pół wieku z Panem Cogito. Odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej XX I XXI wieku, przedstaw zagadnienia, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego.

2. „Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował/ I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował” (J. Kochanowski). Literatura jako strażniczka wartości sakralnych. Omów to zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej różnych epok.

3. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie” (A. Mickiewicz). Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazywania stron rodzinnych w literaturze polskiej oraz w innych tekstach kultury.

INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH

1. Interpretacja porównawcza fragmentu reportażu Melchiora Wańkowicza „Widzę ciebie, ziemio męki, pole chwały…” oraz wiersza Jana Lechonia „Monte Cassino”.

2. Interpretacja porównawcza wierszy [Ostatni z mego pokolenia] Jarosława Iwaszkiewicza i [Zostanie po mnie tu mój ród] Leopolda Staffa.

3. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „W mieście”.


Tekst: Anna Pieszko
Zdjęcia: Marian Paluszkiewicz
Kurier Wileński


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: kurierwilenski.lt


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 679 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×