SWP

   Ukraina


 2024-04-03 Chrystus Zmartwychwstał!

W Wielką Sobotę Dom Polonii w pułtuskim zamku gdzie obecnie przybywa grupa działaczy Związku Polaków Ukrainy odwiedził Biskup Diecezji Płockiej Szymon Stułkowski.

Wizyta związana była z mieszkającymi w Domu Polonii gośćmi z Kazachstanu, którzy przebywają tu w ramach Ośrodka Repatriacji oraz gośćmi z Ukrainy, dla których Dom Polonii stał się tymczasowym domem. Wizyta rozpoczęła się na Dolnym Krużganku, od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa potraw.

Zgodnie z coroczną tradycją goście zamieszkujący pułtuski zamek w Wielką Sobotę uczestniczyli w warsztatach rękodzieła kurpiowskiego, gdzie pod czujnym okiem Pani Haliny Witkowskiej oraz Pani Moniki Poteraj z Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie przygotowywali wielkanocne ozdoby i pisanki.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Związek Polaków Ukrainy


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 812 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×