SWP

   Polska


 2024-04-03 MARIAN JANUSZAJTIS-ŻEGOTA

Marian Januszajtis-Żegota generał, weteran walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Inspektor sztabu Naczelnego Wodza ds. Zarządu Wojskowego w Londynie. Dzisiaj przypada rocznica jego urodzin w 1889 roku.

We wniosku na odznaczenie Virtuti Militari napisano: Płk Januszajtis objąwszy w lutym 1920 dowództwo 12 Dywizji Piechoty postawił ją dzięki swej niespożytej energii i olbrzymiej pracy w krótkim czasie na wysokości zadania. Skutki pracy płk. Januszajtisa okazały się najlepiej w bohaterskich walkach 12 Dyw. Piech. (…) W czasie tych walk przebywał płk Januszajtis przeważnie w pierwszej linii przykładem swoim zagrzewając do męstwa. W czasie dwudniowej bitwy pod Mikulińcami kierował płk Januszajtis akcją z pociągu pancernego „Piłsudczyk” biorąc z tymże bezpośredni udział w walkach. Ranny w walce mimo to pozostał na stanowisku.

Absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach. Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1914–1917 w Legionach Polskich (dowódca batalionu, 2 Pułku Piechoty, a od września 1916 I Brygady Legionów). W latach 1917–1918 w Polskiej Sile Zbrojnej, Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Uczestnik nieudanego zamachu stanu na rząd Jędrzeja Moraczewskiego (4/5 I 1919), w związku z czym od stycznia do grudnia 1919 w rezerwie.

Od marca 1920 do sierpnia 1924 dowódca 12 Dywizji Piechoty (jeden z najlepszych dowódców dywizji podczas wojny w 1920). W latach 1924–1926 wojewoda nowogrodzki. Od 1929 w stanie spoczynku. W kampanii 1939 uczestnik obrony Lwowa i twórca konspiracji tamże, aresztowany przez NKWD 27 października tr. Zwolniony z więzienia na Łubiance w Moskwie w sierpniu 1941, wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostawał w dyspozycji Naczelnego Wodza.

W latach 1943–1944 Inspektor do Spraw Zarządu Wojskowego (komórki przewidzianej do zarządu projektowanej polskiej strefy okupacyjnej), oraz w latach 1942–1947 Przewodniczący Wojskowego Trybunału Orzekającego. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Początkowo pochowany na cmentarzu w Crawley, w listopadzie 1981 ekshumowany na Nowy Cmentarz w Zakopanem – Kwatera Legionów. Grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (nr ewidencyjny 499).


KOLORYZACJA ZDJĘCIA © PAI


Marian Januszajtis-Żegota w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 704 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×