SWP

   Polska


 2024-06-22 WŁADYSŁAW WĘŻYK - mało znany, na nowo odkrywany

22 czerwca 1816 w Toporowie urodził się Władysław Wężyk. Syn Ignacego, posła na Sejm Warszawski z okresu Księstwa Warszawskiego. Już w wieku 15 lat zaciągnął się do Gwardii Narodowej biorąc udział w powstaniu listopadowym. Przez długi czas pomijany w historii naszego narodu zaczął być zauważany dopiero w XX wieku i to jako przyjaciel Cypriana Norwida, przedstawiając go jako postać barwną i nieco tajemniczą, która swoją egzotyką zafascynowała zapewne autora Quidama. Odkryto go też jako oryginalnego podróżopisarza. Doceniono reporterski talent Wężyka - umiejętność wychwytywania migawek z życia. Zwłaszcza życia umysłowego na Śląsku.

Trafne uwagi o funkcjonowaniu rynku literackiego oraz o obiegu czytelniczym na Górnym Śląsku przekazuje zarówno Kajsiewiczowi, jak i Wincentemu Polowi w liście z 13 kwietnia 184712. Zwraca uwagę na ożywienie umysłowe, które pojawiło się w czasie schizmy księży Johannesa Rongego i Jana Czerskiego, na fakt, iż odrodzenie religijne na Śląsku jest sprzężone z nawrotem do języka polskiego. Te uwagi powtórzył Wężyk w opublikowanym anonimowo artykule Literatura polska na Śląsku pruskim w z. 4 „Biblioteki Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich”.

Ale zanim to nastąpiło doświadczył tułaczego losu uciekiniera - od 1832 na emigracji, przez krótki czas przebywał w Londynie, a później w Paryżu. Do Polski wrócił pod koniec 1836 roku lub na początku 1837 i poświęcił się studiom filozoficznym, które przerwał przed wyjazdem na Bliski Wschód. W 1839 udał się do Berlina, gdzie słuchał wykładów Edwarda Gansa. Przyjaźnił się z Cyprianem Norwidem, z którym odbył podróż po Koronie w latach 1841–1842. W kwietniu 1839 wyruszył na Bliski Wschód – zwiedził Egipt, Ziemię Świętą, Syrię, Turcję, a później również Grecję i Włochy. Po powrocie opublikował swoje Podróże po starożytnym świecie, które obecnie zalicza się do najciekawszych przykładów polskiej romantycznej literatury podróżniczej. Gros jego relacji dotyczy Egiptu, który odwiedził jako pierwszy. Opis innych miejsc, między innymi Grecji, autor opublikował jedynie we fragmentach. Jego prace to: "Podróże po starożytnym świecie "oraz "Kronika rodzinna".

Ciekawe, a ściślej mówiąc burzliwe czasy w naszej historii przyczyniały się do takich życiorysów, które z naszej perspektywy względnie ustabilizowanej egzystencji mogą wydawać się wysoce nieustabilizowane, tym bardziej warto przeczytać biografię Władysława Wężyka, którą polecamy w naszym dziale historia-kultura PAI


Władysław Wężyk w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 103 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU