SWP

   USA


 2024-06-22 Zakończenie roku w Szkole Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie

W sobotę, 8 czerwca, w Szkole Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem o godzinie 10:00 w sali Jana Pawła II zgromadzili się dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni goście, aby pożegnać uczniów klas ósmych kończących edukację w szkole. Absolwentom towarzyszyli dumni, a momentami nawet wzruszeni, rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania polskiego i amerykańskiego hymnu narodowego. Następnie odbyła się procedura przekazania sztandaru.

Uroczystość uświetniły również przemówienia dyrektora szkoły Jana Kozaka oraz proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej o. Jerzego Żebrowskiego. Następnie głos zabrali absolwenci, którzy wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie. Szczególne podziękowania otrzymali nauczyciele uczący w poprzednich latach szkolnych oraz obecna wychowawczyni w klasach 7-8, a zarazem prowadząca uroczystość Małgorzata Momot-Hurst. Oczywiście na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowania dla rodziców za ich wieloletnią obecność i zaangażowanie w życie szkoły.

Następnie wręczono nagrody ambasadora RP w Waszyngtonie, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce dr Doroty Andraki, nagrody ufundowanej przez Placówkę 37 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Bostonie oraz nagrody dla chórzystów. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe upominki książkowe i dyplomy ukończenia szkoły.

W dalszej części uroczystości kolejno na scenę wchodziły wszystkie klasy z wychowawcami, począwszy od maluchów do klasy siódmej, aby zaprezentować się i zrobić pamiątkowe zdjęcie z absolwentami szkoły. Następnie uczniowie udali się po odbiór świadectw i nagród do swoich klasopracowni.

Druga część uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyła się następnego dnia kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Bostonie.


Sylwia Wadach-Kloczkowska
Fot. Mariusz Kloczkowski


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: bialyorzel24.com


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 157 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU