SWP

   USA


 2024-07-04 Święto Niepodległości w USA – Polska i Ameryka partnerami w wolności.

Amerykańskie Święto Niepodległości przypada 4 lipca, tego dnia należy także upamiętnić jednego z bohaterów z Polski – Tadeusza Kościuszkę, który miał bezpośredni wpływ na amerykańską walkę o wolność. Kościuszko był wykwalifikowanym inżynierem z wykształceniem wojskowym, gdy przybył do kolonii amerykańskich, z Polski w 1776 roku. Oferując swoje usługi sprawie rewolucyjnej, doprowadził do kluczowej klęski Brytyjczyków pod Saratogą i nadzorował budowę fortyfikacji wojskowych w West Point, przez to dał początki prestiżowej Amerykańskiej Akademii Wojskowej. Kościuszko także walczył o prawa czarnych niewolników w USA i przyczynił się do ich uwolnienia.

Amerykańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kościuszki, aby uhonorować tego polskiego generała i bohatera wojennego, zorganizowało w maju doroczną konferencję w West Point. Anthony J. Bajdek, który przez wiele lat pełnił funkcję Krajowego Wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. Agendy Amerykańskiej, jest Założycielem i Prezesem AAFKWP, od 2019 roku Honorowym Członkiem Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie i jedynym Członkiem Honorowym, który nie jest obywatelem Polski, który jest autorem wielu książek, oraz emerytowanym prodziekan i wykładowcą historii na Northeastern University w Bostonie, w stanie Massachusetts.

Ameryka i Polska były i są partnerami w wolności. Dwudziesta pierwsza doroczna Konferencja imienia Tadeusza Kościuszki w West Point, zorganizowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kościuszki, upamiętnia polskiego i amerykańskiego generała Kościuszkę jako żołnierza rewolucji demokratycznych końca XVIII wieku w Ameryce i w Polsce. Tamta konferencja z 3 maja i obchody, w szczególności w miejscu pomnika Kościuszki, który został ufundowany i wzniesiony 4 lipca 1828 roku przez Korpus Kadetów USMA. Jest to jasnym i mocnym przesłaniem, że Amerykę i Polskę, wczoraj i dzisiaj, łączą wspólne podstawowe wartości, które czynią te dwa kraje partnerami w wolności. Obchody rocznic rewolucji amerykańskiej i polskiej przypominają nam wszystkim, że wolność polityczna, dawna i obecna, musi być broniona i chroniona przez siłę militarną.
 To cenne partnerstwo Ameryki i Polski ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ rosyjska imperialistyczna agresja zagraża wolności nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie i we wszystkich krajach, w tym na Litwie z czasów Jagiellonów, które wcześniej były kontrolowane przez carską Rosję i Związek Radziecki. Ameryka i Polska broniły wolności zarówno oświeconymi ideami rządzenia, jak i siłą zbrojną przeciwko absolutyzmowi i autorytarnej agresji pod koniec XVIII wieku.  Dziś Ameryka i Polska kontynuują te wysiłki jako państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), politycznego i wojskowego sojuszu państw demokratycznych, w przeciwieństwie do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do których należą Federacja Rosyjska. 

Sesja poranna dorocznej konferencji imienia Tadeusza Kościuszki w West Point w piątek, 3 maja 2024 roku, zaprezentowała nowe perspektywy na ważne wydarzenie z przeszłości, które ugruntowało demokratyczne referencje Polski.  3 maja 2024 roku przypadała 233 rocznica uchwalenia Konstytucji RP 3 maja 1791 roku. Sześciu prelegentów przedstawiło aspekty polskiej Konstytucji 3 maja 1791 roku.

 1. Anthony J. Bajdek, założyciel i prezes AAFKWP, od 2019 r. Honorowy Członek Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie i jedyny Członek Honorowy, który NIE jest obywatelem Polski ani rodowitym mieszkańcem Polski, który jest autorem i emerytowanym prodziekanem i starszym wykładowcą historii Northeastern University w Bostonie, Massachusetts, który uzupełniał coroczne obchody Upamiętnienia Kościuszki w West Point, które rozpoczęły się w 1828 r., z ideą formalnej dorocznej Konferencji Kościuszkowskiej rozpoczynającej się w 2003 r., a 3 maja 2024 r. przedstawił Stevena W. Gillanda, generała broni armii Stanów Zjednoczonych, 61. superintendenta Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork, który również powitał uczestników w imieniu West Point, po czym dziekan Bajdek przedstawił swój bardzo oryginalny przegląd porannej części konferencji, którą zatytułował prowokacyjnie: "Mało znana historia Konstytucji RP z 3 maja 1791 roku, w zbiorze moskiewskiej Oruszeinnaja Palata i jej znaczenie", którą planuje rozszerzyć na potrzeby publikacji.

Po jego prezentacji głos zabrali:

 1. dr Mieczysław B. Biskupski, profesor polonistyki i polsko-amerykańskiej, Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, wybitny autor i pedagog;
 2. dr Patrice M. Dąbrowski, współpracownik Instytutu Ukraińskiego Uniwersytetu Harvarda; Wybitny autor i pedagog;
 3. James S. Pula, Ph.D., emerytowany profesor na Wydziale Historii, Purdue University, biograf Kościuszki, wybitny autor i pedagog;
 4. Vincent Rospond, niezależny historyk, autor i wydawca, New Jersey;
 5. Dr Robert A. Vitas, Przewodniczący Litewskiego Centrum Badań i Studiów w Chicago, Illinois, wybitny autor i pedagog.

62 uczestników audiencji ogólnej dowiedziało się, że historia Ameryki była naznaczona ciągłością od rewolucji, wojny o niepodległość i konstytucji z 1789 r. do chwili obecnej. Ameryka miała tylko jedną republikę. Natomiast od Konstytucji 3 maja 1791 r. do chwili obecnej historia Polski naznaczona jest brakiem ciągłości i kilkoma republikami: II Rzeczpospolitą od 1918 do 1939 roku, Państwem Polskim (rząd Polski w czasie II wojny światowej z siedzibą w Londynie), Polską Rzeczpospolitą Ludową i dzisiejszą III Rzeczpospolitą Polską, z których każda ma konstytucję. Ktoś może zapytać: jak wytłumaczyć ciągłość w Ameryce w porównaniu z brakiem ciągłości w Polsce?

W przeciwieństwie do Polski, Ameryka jest w stanie bronić się przed agresją od 1775 roku. Niemniej jednak polska konstytucja z 3 maja 1791 r. jest Polakom szczególnie bliska, bardziej niż kilka innych konstytucji. Konstytucja z 3 maja 1791 roku, choć nigdy nie została wprowadzona w życie z powodu agresji na Polskę ze strony jej absolutystycznych i autorytarnych sąsiadów, którzy obawiali się, że ich poddani będą domagać się takich samych swobód jak Polacy, jasno określiła demokratyczne kwalifikacje Polski.

Sesja popołudniowa dorocznej konferencji kościuszkowskiej w piątek, 3 maja 2024 r., dotyczyła NATO w 75-tą rocznicę jego utworzenia na mocy Traktatu Waszyngtońskiego z 4 kwietnia 1949 roku. Tytuł sesji popołudniowej, "Wyzwania NATO w przeszłości i teraźniejszości: te same europejskie twarze, w tym aspirująca do NATO Ukraina i ci sami źli aktorzy na wschód od granic NATO" jasno wyrażał punkt widzenia wybitnych prelegentów:
 1. Stephen N. Olejasz, założyciel i wiceprezes wykonawczy AAFKWP; Podpułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, w stanie spoczynku, były adiunkt historii, USMA; Moderator sesji popołudniowej, przegląd i wprowadzenie;
 2. Krzysztof Nolbert, Generał Dywizji i Attaché Obrony, Ambasada RP w Waszyngtonie;
 3. Mindaugas Mažonas, Republika Litewska, pułkownik i attaché obrony, Ambasada Litwy, Waszyngton;
 4. dr Tomasz Krzysztof Kowalik, USMA, rocznik 1999, generał brygady Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Ray Wojcik, pułkownik (w stanie spoczynku) Armii Stanów Zjednoczonych i Centrum Analiz Polityki Europejskiej, Waszyngton, DC.

Uczestnicy dowiedzieli się o artykule 3 Traktatu Waszyngtońskiego z 4 kwietnia 1949 roku, który powoływał NATO. Mniej znany niż artykuł 5, który mówi, że atak na jednego członka NATO jest uważany za atak na wszystkich członków; Artykuł 3 wymaga, aby wszyscy członkowie NATO byli odpowiedzialni za własną obronę. Zarówno Litwa, jak i Polska w pełni przestrzegają art. 3. Polityczna i wojskowa potęga NATO będzie chronić wolność i demokrację w Europie. Nasi rodacy muszą nadal postrzegać silną i wolną Europę jako żywotny interes narodowy.


Autorzy: John Czop, Dyrektor Krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej, Małgorzata Margo Schulz Krajowy Wice Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. Mediów i Promocji.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 698 953 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU