SWP

   Litwa


 2024-07-09 Polonia ma oparcie w Senacie RP - Marszałek Senatu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Nie ma lepszego miejsca na spotkanie z Polakami mieszkającymi na Litwie niż Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Stąd też wybór delegacji Senatu RP na czele z Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską był oczywisty. W imieniu gospodarzy miejsca Panią Marszałek i towarzyszące jej osobistości polskiej polityki powitali Dariusz Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Prezes Zarządu Fundacji Dobroczynności Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Marek Kubiak – Prezes Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie, Tomasz Różniak – Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.Polonia ma oparcie w Senacie RP

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie swej pierwszej od początku kadencji wizyty na Litwie spotkała się z przedstawicielami społeczności Polskiej na Litwie, która stanowi 6% mieszkańców kraju naszego sąsiada. Poruszono problemy, z którymi zmagają się tamtejsi Polacy, między innymi dotyczące polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie oraz pisowni nazwisk w oryginale (ze znakami diakrytycznymi).

Marszałek zaznaczyła, że wszystkie poruszone sprawy są bardzo istotne. "Ważna jest edukacja, kultura oraz możliwość używania języka polskiego w instytucjach tam, gdzie mieszka najwięcej naszych rodaków". Marszałek zwróciła też uwagę, że około 20 mln Polaków mieszka poza granicami kraju. "Musimy pamiętać o tych Polakach, ale oni muszą też pamiętać o nas. Bo nie ma lepszych ambasadorów Polski jak Polacy mieszkający za granicą. Dlatego liczę na to, że ta współpraca między państwem a Senatem będzie się dalej układała bardzo dobrze. Bo marszałkowie się zmieniają, ale ta chęć opieki nad Polonią jest i pozostanie" – dodała marszałek Senatu.

Na konferencji prasowej Marszałek dodawała: "To było bardzo ciekawe i szczere spotkanie oraz rozmowy o trudnych sprawach. Słuchając tego, co mieli do powiedzenia sami zainteresowani, mamy pełniejszy obraz. [...] Dla nas najważniejsze jest przygotowywanie młodych liderów. Musimy mieć liderów, którzy zechcą w tym obszarze działać. Chcieli się integrować, także z Polakami w innych krajach. Dzięki senatowi stworzyła się taka platforma, a potrzebni są nam młodzi, prężni, którzy mogą się zaangażować."

W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Bogdan Borusewicz - Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Andrzej Pająk oraz Barbara Zdrojewska, senacki koordynator ds. Polaków i Polonii za granicą Robert Tyszkiewicz i wiceprezes Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz.Pobyt w Domu Kultury Polskiej to rónież okazja do zwiedzenia siedziby TVP Wilno i zapoznania się z jej misją i programem.Wydarzenie poprzedził występ litewskich laureatów Międzynarodowego Konkursu Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej” organizowany przez Wileński Oddział Miejski ZPL - corocznej i cenionej imprezy kulturalnej na terenie Wileńszczyzny, której celem jest promowanie i propagowanie polskiej muzyki.

W tym roku w konkursie wzięła udział największa liczba uczestników – 18: trzy zespoły („Bell Canto” z Polski oraz „Mejszagolanki” i „Żelazny Wilk”) oraz 15 solistów, wśród których byli wykonawcy z Litwy, Polski, Łotwy oraz Holandii.Dodać należy, że pierwszego dnia wizyty w Wilnie, marszałek Kidawa-Błońska m.in. złożyła wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie, drugiego zaś wzięła udział w uroczystości złożenia wieńców przy pomniku upamiętniającym aresztowanie Sztabu Wileńskiego Armii Krajowej przez NKWD w Boguszach oraz w uroczystości złożenia wieńca i wiązanek przed Pomnikiem Katyńskim, gdzie towarzyszyła jej również delegacja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Wizyta odbyła się na zaproszenie przewodniczącej litewskiego Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen z okazji Dnia Państwowości Litwy – Rocznicy Koronacji Króla Mendoga oraz Litewskiego Święta Pieśni.

Dom Kultury Polskiej w WIlnie

Dom Polski w Wilnie prowadzi Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie“ powołana w 2001 roku z inicjatywy śp. profesora Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przez Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Zaznaczyć należy, że jest to jedna z największych instytucji polskich w świecie mająca na celu organizację wsparcie życia kulturalnego Polaków poza granicami.

Do priorytetów w działalności DKP należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie. W gmachu DKP w Wilnie swoje miejsce znalazło ponad trzydzieści polskich organizacji społecznych i oddział Telewizji Polskiej – TVP Wilno.

Tylko w ostatnim roku Dom Kultury Polskiej w Wilnie zorganizował 68 wydarzeń kulturalnych i społecznych dla społeczności polskiej Wileńszczyzny, a organizacje polskie w Wilnie prawie 200 takich wydarzeń. Od początku powstania Domu Kultury Polskiej na głównej jego scenie odbyło się ponad 4000 różnych wydarzeń kulturalnych m.in. koncertów muzycznych, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych promujących kulturę polską.

Warto dodać, że kamień węgielny Domu Polskiego w Wilnie stanowi symboliczny okruch skalny, przywieziony z Wawelu, aby zaświadczyć o ciągłości historycznej więzi Polski i Litwy, tradycji serdecznej opieki Rzeczypospolitej Polskiej ‒ Macierzy wobec Polaków na świecie jak napisano w akcie erekcyjnym.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 039 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU