Białoruś
 2019-08-17 MINISTER A. SCHMIDT-RODZIEWICZ O POLSKICH SPRAWACH NA BIAŁORUSI PAI / PAP / Anna Schmidt-Rodziewicz

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego swoją wizytę na Białorusi rozpoczęła od spotkania z biskupami: Przewodniczącym Episkopatu Białorusi (Prymas) i biskupem archidiecezji Grodzieńskiej.

w Mińsku minister Schmidt-Rodziewicz spotkała się także z pełnomocnikiem białoruskiego rządu ds. religii i narodowości (mniejszości narodowych) Leanidem Hulaką. - Myślę, że to początek dalszych rozmów. To pierwsze takie spotkanie na szczeblu rządowym pomiędzy stroną polską a białoruską. Pan minister Hulaka przyjął zaproszenie do rewizyty w Polsce – dodała, oceniając, że będzie to pierwsza taka wizyta w Polsce.

- Chciałabym, żeby minister zapoznał się z sytuacją mniejszości białoruskiej w Polsce, ale także z systemem edukacji, jakie państwo polskie oferuje obywatelom białoruskim na terytorium RP – podkreśliła minister.

Po południu w piątek, minister Schmidt-Rodziewicz odbyła rozmowy z gubernatorem obwodu grodzieńskiego i władzami Grodna, a następnie odwiedziła polskie miejsca pamięci w tym mieście. Wraz z dyplomatami polskimi z Mińska i Grodna minister odwiedziła cmentarz wojskowy w Grodnie, gdzie złożyła wieńce przed Krzyżem Katyńskim i na grobie polskich żołnierzy obrońców Grodna z września 1939 r.

Schmidt-Rodziewicz wzięła również udział w uroczystym koncercie zorganizowanym przez ZPB z okazji Święta Wojska Polskiego.

Dzisiaj, w sobotę polska delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Surkonty (obwód grodzieński), którą stoczyły oddziały AK z siłami NKWD.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAI / PAP / Anna Schmidt-RodziewiczPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook