Argentyna
 2019-08-18 POLSKIE STOISKO NA XVII TARGACH KSIĄŻEK Nasz Balet Apóstoles - Misiones

Nasz Balet Apóstoles - Misiones to nie tylko taniec! 16 sierpnia w Centrum Kultury „Raúl Taurant Delavy” polonijny zespół folklorystyczny wziął udział w XVII Targach Książek i Pisarzy.

Zaprezentowano książki wydane w języku polskim, portugalskim ale traktujące o Polsce bądź autorstwa pisarzy polskiego pochodzenia.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Nasz Balet Apóstoles - MisionesPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook