Ukraina
 2019-08-19 WSPÓLNA PAMIĘĆ Дом Полонии На Востоке

17 sierpnia 2029 r. członkowie Domu Polonii na Wschodzie wraz z motocyklistami z XIX Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego uczestniczyli w Mszy świętej na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie w rejonie kijowskim, na Piatichatkach.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Дом Полонии На ВостокеPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook