Brazylia
 2019-09-07 PARADA NIEPODLEGŁOŚCI W AUREA PAI

7 września w wielu miastach Brazylii odbywają się uroczystości honorujące uzyskanie niepodległości.

W Aurea odbyła się parada, w której uczestniczyli niemal wszyscy mieszkańcy! Tutaj 92% społeczności stanowią potomkowie Polaków i dlatego pochód był biało czerwony. Zaprezentowały się także liczne polonijne organizacje, począwszy od Braspol Aurea, zespół folklorystyczny Auresovia po grupy historyczne Caminhos Poloneses i młodzież z lokalnych szkół, która uczy się języka polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: PM ÁureaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook