Argentyna
 2019-09-10 Obchody Dnia Imigranta Ambasada RP w Buenos Aires

W roku 1949, dla upamiętnienia pierwszych osadników, dzień 4 września został w Argentynie ogłoszony Świętem Imigranta. Od tego czasu w społeczeństwie argentyńskim rośnie zainteresowanie odkrywaniem własnych korzeni. Święto Imigranta jest obchodzone szczególnie uroczyście w prowincji Misiones, gdzie nawet 25% mieszkańców ma polskie pochodzenie.

W ramach obchodów Dnia Imigranta, Muzeum Historyczne im. Juana Szychowskiego w Apóstoles zorganizowało pokaz filmu krótkometrażowego "Jejou" w reżyserii Mauricio Holca. Film, zrealizowany przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Buenos Aires i dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Polskiego z Oberá, opowiada historię spotkania pierwszych polskich osadników z Indianami Guaraní, pierwszymi mieszkańcami Misiones.

W Oberá rozpoczęła się 40. edycja najważniejszego w Argentynie festiwalu kultur mniejszości narodowych - Fiesta Nacional del Inmigrante. Narodowe Święto Imigranta trwa prawie dwa tygodnie i odbywa się w Parku Narodów w Oberá - unikalnym muzeum na świeżym powietrzu, gdzie odtworzone zostały domy typowe dla ludowej architektury krajów, z których pochodzą największe społeczności imigranckie. Każdy z domów jest siedzibą narodowych organizacji kulturalnych, pielęgnujących zwyczaje przodków przybywających do północnej Argentyny od końca XIX wieku. W Domu Polskim oglądać można wystawę zdjęć Mauricio Holca i obrazów Any Móniki Krujowski, organizowane są także projekcje filmu "Jejou".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: FOT.: M. HOLC, K. MISA, M. SZYCHOWSKI, AMBASADA RP W BUENOS AIRES
Ambasada RP w Buenos AiresPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook