Rosja
 2019-09-10 Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu http://www.polacyspb.ru

Po raz ósmy Narodowe Czytanie odbyło się w Petersburgu, którego stałym organizatorem jest Kongres Polaków w Petersburgu.

Inicjatorami akcji jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda.
Tradycyjnie spotkania w ramach Narodowego Czytania są wspierane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu, a w tym roku również przez Instytut Polski w Petersburgu.

Spotkanie odbyło się w jednej z najstarszych rezydencji w Petersburgu, w Centralnej Bibliotece Publicznej im W. Majakowskiego.

7 września miłośnicy języka polskiego i literatury przeczytali fragmenty ośmiu polskich opowiadań, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

  • Dobra pani - Eliza Orzeszkowa;
  • Dym - Maria Konopnicka;
  • Katarynka - Bolesław Prus;
  • Mój ojciec wstępuje do strażaków - Bruno Schulz;
  • Orka - Władysław Stanisław Reymont;
  • Rozdzióbią nas kruki, wrony ... - Stefan Żeromski;
  • Sachem - Henryk Sienkiewicz;
  • Sawa - Henryk Rzewuski.

Na spotkanie w bibliotece im. W. Majakowskiego licznie przybyli miejscowi Polacy, do których słowo wstępne wygłosiła pani Lilia Szyszko prezes Kongresu Polaków w Petersburgu i zaprosiła do wspólnego czytania. Następnie uczestników wydarzenia przywitali konsul generalny Grzegorz Ślubowski oraz dyrektor Instytutu Polskiego Ewa Ziółkowska. Fragmenty Nowel były kolejno czytane przez członków organizacji polskich, polonistów oraz osoby uczące się języka polskiego.

Olga Valerievna Guseva, doktor filologii, nauczycielka języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Petersburgu, przeprowadziła prezentację i opowiedziała publiczności o gatunku literackim jakim jest nowela, o cechach charakterystycznych polskich dzieł różnych czasów na przykładzie wybranych powieści do czytania.

Następnie fragmenty prac czytali nauczyciele języka polskiego, członkowie Kongresu Polaków, tłumacz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu, Tatiana Repina, przedstawiciel i przewodniczący regionu północnego Kazachstanu, Ceslav Blasik, studenci uniwersytetów w zakresie polonistyki i studiujący język polski.

Podczas spotkania chór „Kwiaty polskie” wykonał dwie polskie piosenki. Na zakończenie spotkania Prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko rozdała uczestnikom i gościom pamiątkowe książki oraz gadżety ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: E. Martynovich, E. Lepeshkina
Film o VIII Narodowym Czytaniu w Petersburgu przygotował M. Fateev
Kongres Polaków w Petersburgu
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook