Ukraina
 2019-09-11 NARODOWE CZYTANIE W RÓWNEM Władysław Bagiński

Niezwykłe sobotnie popołudnie 7 września 2019 roku przeobraziło się w duchową ucztę.

Akcja Narodowego Czytania Literatury Pięknej rośnie i rozwija się. Od ośmiu lat, każdego roku na początku września delektujemy się słowem literackim. Dzieci, młodzież i dorośli z Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równem, oraz mieszkańcy Równego, miłośnicy literatury polskiej, przystąpili do czytania fragmentów ośmiu utworów – jak przystało na ósmą rocznicę. Oto one:

  • „Sawa” – H. Rzewuskiego,
  • „Dobra pani” – E. Orzeszkowej,
  • „Dym”- M. Konopnickiej,
  • „Sachem” - H. Sienkiewicza,
  • „Katarynka” – B. Prusa,
  • „Orka” – Wł. St. Reymonta,
  • „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – S. Żeromskiego,
  • „Mój ojciec wstępuje do strażaków” – B. Schulza.

Publiczność zasłuchana w narrację, opisy, dialogi nagradzała czytających zasłużonymi brawami. Prezentacja utworów odbywała się na wysokim poziomie. Każdy z uczestników na swój sposób interpretował wybraną przez siebie cząstkę.

Jedynie chwilami pojawiał się „ciężki orzech do zgryzienia”. Trudne słowa… nie z tej ziemi!…, oczywiście – nie z tej epoki! Trzeba było zastosować teatralne „wyginanie mordeczki”, ale… udało się. Podołali nawet ci , których sparaliżowała trema. Odbyliśmy podróż w czasie i przestrzeni, bo czytanie jest podróżą. A kto czyta, nie błądzi i pokonuje wszystkie przeszkody.

Zróżnicowana interpretacja, bogaty program literacki, muzyka, śpiew, wzbudziły duże zainteresowanie. Prezentacja multimedialna ożywiła słowo mówione. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii sali Miejskiego Domu Kultury w Równem. Słodki poczęstunek i wspólne zdjęcie dopełniły dzieła.

Projekt jest dofinansowany przez Senat RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za Granicą.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Władysław BagińskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook