Wielka Brytania
 2019-09-11 Fighting and Suffering Erskine Logan Photography

Polska wystawa z okazji 80-tej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej w Centralnej Bibliotece w Aberdeen (Szkocja).

Wystawa „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” jest dostępna od 9 do 23 września 2019 roku.
Fighting and Suffering. Polish citizens during World War II - exhibition in Aberdeen Central Library.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Erskine Logan PhotographyPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook