Turcja
 2019-10-09 Europejski Dzień Języków Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

26 września 2019 r. na Uniwersytecie Stambulskim w ramach stambulskiego klastra EUNIC zorganizowano „Europejski Dzień Języków”. W wydarzeniu brały udział zarówno konsulaty generalne jak i instytuty kultury. Wśród nich znalazły się m.in. Goethe Institut, Instituto Cervantes, Institut Français. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Literatury Uniwersytetu Stambulskiego – prof. dr Hayati Develi. Przemówienie wygłosiła również reprezentantka Delegacji Unii Europejskiej w Turcji Marie-Madeleine Kanellopoulou, oraz konsul generalna Rumunii w Stambule – Adriana Ciamba.

Wydarzeniu przyświecała idea promocji i popularyzacji języków używanych w Europie.

Dla gości i odwiedzającej imprezę młodzieży członkowie stambulskiego klastra EUNIC przygotowali konkursy z nagrodami, gry słowne i quizy dotyczące podstawowej wiedzy o każdym z krajów. Polskie stanowisko, przygotowane przez KG RP w Stambule, cieszyło się ogromną popularnością. Ogólnodostępność innych języków europejskich sprawiła, że język polski okazał się być dla nich egzotyczny i z dużym zaciekawieniem podeszli do organizowanych gier i konkursów.

Studenci oraz lektorzy z filologii polskiej Uniwersytetu Stambulskiego aktywnie włączyli się w organizację przedsięwzięcia obsługując polskie stoisko i udzielając odwiedzającym informacji o Polsce. Impreza po 2 godzinach została przerwana z powodu trzęsienia ziemi, które tego dnia nawiedziło Stambuł.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polonya Cumhuriyeti İstanbul BaşkonsolosluğuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook