WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Kanada
 2019-12-13 100-LECIE POLSKIEGO KONSULATU W MONTREALU Consulat général de la République de Pologne à Montréal

Właśnie mija 100 lat od powstania polskiego Konsulatu w Montrealu - pierwsza polska placówka w Ameryce Północnej rozpoczęła pracę 15 grudnia 1919 r.

Na spotkanie, poświęcone przede wszystkim pierwszym dziesięcioleciom pracy Konsulatu, licznie przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych i mieszkańcy Montrealu.

Dr. Katarzyna Szrodt, autorka monografii "Historia Konsulatu II Rzeczypospolitej w Montrealu 1919-1945", wygłosiła wykład okolicznościowy, skupiając się na przedstawieniu sylwetek wybitnych polskich dyplomatów kierujących polskim urzędem konsularnym w Montrealu. Liliana Komorowska przedstawiła poezję Wandy Babińskiej (córki Wacława Babińskiego – posła RP w Kanadzie 1944-45, po II Wojnie Światowej jednego z liderów Polonii Montrealskiej), a Katarzyna Fraj (skrzypce) zaprezentowała utwory J.S.Bacha i E.Elgara. Dzięki życzliwości Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie na okolicznościowej wystawie znalazły się m.in. polska flaga i oficjalne godło RP, które do 1945 roku były umieszczone na budynku urzędu oraz zbiór przepisów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z 1936 r. i zdjęcia wcześniejszych siedzib urzędu w Montrealu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność i jesteśmy dalej do Państwa dyspozycji.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Consulat général de la République de Pologne à MontréalPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook