WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Austria
 2020-01-12 PORANNE CZYTANIE W SZKOLE POLSKIEJ W WIEDNIU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wiedniu

W sobotni poranek odbyło się w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu kolejne spotkanie w ramach projektu "Lubimy czytać".

Liczni Goście czytali fragmenty książek i zachęcali do ich przeczytania w całości. Dzieci były naprawdę zainteresowane i zachwycone takim sposobem spędzenia sobotniego przedpołudnia.

Dziękujemy naszym Gościom - Prezes Klubu Emerytów Ostoja P. Elżbiecie Zamojskiej, Prezes Forum Polonii P. Teresie Kopeć, Dyrektor Stacji PAN w Wiedniu P. Agnieszce Kościuszko, Prezesowi I Zagranicznego Oddziału Związku Piłsudczyków RP "Dunaj" płk. Mariuszowi Michalskiemu, księdzu Augustynowi Bazanowi oraz rodzicom i nauczycielom za wspólne czytanie.

Zapraszamy ponownie!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WiedniuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook