WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Rosja
 2020-01-14 KONCERT MUZYKI WAJNBERGA Ambasada RP w Moskwie

9 grudnia o godzinie 19.00 w salach recepcyjnych Ambasady RP w Moskwie odbył się koncert muzyki Mieczysława Wajnberga, zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora.

Koncert otworzył Ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że twórczość Mieczysława Wajnberga należy do dziedzictwa trzech kultur: polskiej, rosyjskiej oraz żydowskiej, dlatego można nazwać go kompozytorem trzech światów. Ambasador zauważył również, elementy biografii artysty, takie jak dzieciństwo spędzone w Polsce, ucieczka za wschodnią granicę podczas II wojny światowej oraz pomoc dobrych ludzi sprawiła, że jego twórczość ma bardzo emocjonalny charakter. Następnie utwory Wajnberga zaśpiewał Michał Sławecki (kontratenor) przy akompaniamencie pianisty Lecha Napierały. Artyści wykonali także utwory Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panufnika, Piotra Perkowskiego i Sebastiana Krajewskiego.

Honorowym gościem uroczystości była wdowa po Mieczysławie Wajnbergu Pani Olga Rachalska. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Adama Mickiewicza.


8 grudnia 1919 roku w Warszawie urodził się Mieczysław Wajnberg – autor opery "Pasażerka", Symfonii "Kadisz" i ponad 150 dzieł, które dziś odkrywane są na nowo przez wykonawców na całym świecie.


PAI

Mieczysław Wajnberg


Mieczysław Wajnberg (również Weinberg) urodził się w stojącej do dziś kamienicy przy ul. Żelaznej 66. Zainteresowanie muzyką przejął po ojcu, Samuelu, który był muzykiem teatrów rewiowych. Jako nastolatek utalentowany Mieczysław kształcił się w Konserwatorium Warszawskim u Józefa Turczyńskiego, jednego z ówcześnie najlepszych pedagogów fortepianu. W 1936 r. skomponował muzykę do filmu „Fredek uszczęśliwia świat”. We wrześniu 1939 r. Wajnberg opuszcza rodzinne miasto i ucieka przed nawałą hitlerowską na wschód. Tak wiatr historii uczynił z niego obywatela Związku Radzieckiego.

Początkowo osiadł w Mińsku, gdzie kontynuował naukę kompozycji. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki wyjechał do Taszkentu, gdzie pracował w lokalnej operze. Ożenił się wtedy z Natalią Wowsi-Michoels, córką znanego żydowskiego aktora i reżysera. W 1943 r. przeniósł się do Moskwy, z którą był związany aż do śmierci w 1996 r.


PAI

Kamienica przy Żelaznej 66, w której urodził się Mieczysław Wajnberg


Rodzina Wajnberga zapłaciła najwyższą cenę za bycie Żydami. Rodzice i siostra kompozytora zostali zamordowani przez nazistów. Jego teść został zamordowany z powodów politycznych na rozkaz Stalina. Również Mieczysława dosięgły represje, w 1953 r. został aresztowany za „żydowski nacjonalizm burżuazyjny”.

Przyjacielem Wajnberga był Dymitr Szostakowicz, najbardziej znany radziecki kompozytor. To dzięki pomocy Szostakowicza Mieczysławowi udało się przeprowadzić do Moskwy oraz został zwolniony z więzienia po aresztowaniu. Jako kompozytor żył w cieniu bardziej znanego przyjaciela. Dopiero w ciągu ostatnich lat jego muzyka zyskuje międzynarodowe uznanie.

Dorobek muzyczny Wajnberga jest bardzo bogaty. Napisał: 26 symfonie, 2 sinfonietty, 17 kwartetów smyczkowych, 28 sonat, kilka koncertów, 7 oper. Jednym z jego bardziej znanych dzieł jest opera „Pasażerka”, skomponowana do tekstu na podstawie książki Zofii Posmysz o tym samym tytule. Akcja opery opowiada o niemieckiej esesmance – nadzorczyni z Auschwitz – i polskiej więźniarce; fabuła powstała na podstawie przeżyć Zofii Posmysz. Opera powstała w latach 1967–1968, lecz jej premiera została wstrzymana przez cenzurę radziecką, bojącą się konotacji ze stalinowskimi gułagami. Premiera pasażerki odbyła się dopiero w 2006 r., 10 lat po śmierci kompozytora, a obecnie wystawiana jest po obu stronach Atlantyku.

Po wojnie Wajnberg odwiedził Warszawę tylko raz, w 1966 r. podczas festiwalu „Warszawska Jesień”. Warszawa zdaje się powoli przypominać sobie o swoim kompozytorze. W mieście nie ma ulicy jego imienia. Niemniej kamienica, w której urodził się, została niedawno wpisana do rejestru zabytków.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w MoskwiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook