WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2020-01-14 Zespół „Kwiaty” po raz drugi na festiwalu kolęd „Anioły winszują” Dom Polski w Żytomierzu / http://dompolski.zt.ua/

11 stycznia 2020 roku Dziecięcy Zespół Wokalny „Kwiaty” Domu Polskiego w Żytomierzu po raz drugi uczestniczył w obwodowym festiwalu kolęd „Anioły winszują”.

Zespół wykonał trzy kolędy – „Dzisiaj w Betlejem”, „Narodził się Jezus Chrystus” i „Przybieżeli do Betlejem”. Festiwal odbywał się w katedrze żytomierskiej św. Michaiła przy wsparciu miejskiego wydziału kultury i departamentu oświaty. W festiwalu uczestniczyło ponad 300 kolędników z różnych zakątków obwodu żytomierskiego.

Dom Polski w Żytomierzu jest wspierany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Dom Polski w ŻytomierzuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook