Mozambik
 2020-02-04 POLSKA REPREZENTACJA NA DNIU BOHATERÓW MOZAMBIKU Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Mozambiku

Konsul Honorowy Polski w Mozambiku wraz z małżonką, na zaproszenie Prezydenta Mozambiku,dnia 3 lutego 2020 r., uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Bohaterów Mozambiku.

Dzień Bohaterów Mozambiku obchodzony 3 lutego na pamiątkę dnia, w którym został zabity pierwszy prezydent Frelimo Eduardo Mondlane i główny architekt zjednoczenia różnych frakcji, które walczyły przeciwko kolonializmowi portugalskiemu. Został zabity w roku 1969 r.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w MozambikuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook