Estonia
 2020-02-14 Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla młodych pianistów w Narwie https://www.gov.pl/

W dniach 9-15 lutego br. odbywa się 13 edycja Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego pod patronatem Ministrów Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Estońskiej, będący jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Narwie. Uczestniczy w nim 35 młodych pianistów z 13 państw, w tym z Polski, startujących w trzech grupach wiekowych.

Podczas trzyetapowych przesłuchań prezentują swoje interpretacje utworów F. Chopina, J.S. Bacha oraz wybranych współczesnych kompozytorów. Pianistów ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Lembita Orgse z Estonii.

Współorganizatorem wydarzenia jest Ambasada RP w Tallinnie, a partnerami m.in. Urząd Miasta Narwa, Estońska Rozgłośnia Radiowa i Telewizyjna, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Fundacja Narodowego Wydania Dzieł Fryderyka Chopina, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Laureaci konkursu wystąpią 16 lutego br. w Koncercie Galowym w Tallinnie, organizowanym przez Ambasadę RP w Sali Koncertowej Estonia z udziałem Podsekretarza Stanu w MKiDN Pawła Lewandowskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.gov.pl/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook