Kanada
 2020-02-14 Weź udział w konkursie recytatorskim gov.pl

Kuratorzy Fundacji im. Władysława Reymonta zapraszają dzieci i młodzież polonijną do udziału w jubileuszowym, 50. Konkursie Recytatorskim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2020 r.

Tradycyjnie nagrodą główną jest wyjazd trzech laureatów do Polski na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”.

Koncert Laureatów odbędzie się 31 maja 2020 r. w Hamilton.

Konkurs recytatorski organizowany jest przez Fundację Reymonta od 1970 roku. Od 2005 roku, wydarzenie obejmuje swoim zasięgiem teren prawie całej Kanady. Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży polonijnej. W ubiegłym roku chęć udziału zgłosiło blisko 300 uczniów.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto wspiera konkurs z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Więcej informacji o konkursie, regulamin i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie: http://www.reymontfoundation.com

Ponadto treść regulaminu zamieszczamy w pliku do pobrania.

TUTAJ


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook