Ukraina
 2020-02-14 WRĘCZENIE KART POLAKA WE LWOWIE Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові

Dziś w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyła się skromna uroczystość przekazania decyzji o nadaniu i odnowieniu Kart Polaka.

Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz podkreśliła, że nieodłączną częścią polskiej tożsamości jest i było pragnienie wolności, solidarność i dialog pomiędzy narodami.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у ЛьвовіPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook