Austria
 2020-02-14 PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI - MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Polnisches Institut Wien

Instytut Polski w Wiedniu Polnisches Institut Wien we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizował pierwszą zagraniczną prezentację "Przeszłość Przyszłości. Muzeum Książąt Czartoryskich" po jego ponownym otwarciu i gruntownej przebudowie.

W spotkaniu udział wzięli licznie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym ambasadorowie Słowacji oraz Królestwa Niderlandów, dyrektorzy Instytutów Kultury Słowacji, Węgier, Bułgarii, prezydent EUNIC Austria, jak również przedstawiciele świata nauki i kultury na czele z dyrektorem Archiwum Parlamentu Austriackiego, profesorami Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz jednego z najstarszych domów aukcyjnych wiedeńskiego Dorotheum.

Zbiory, historię oraz najcenniejsze eksponaty Muzeum Książąt Czartoryskich zaprezentowała Paulina Chełmecka. Podczas wieczoru dr Michael Macek przedstawił publiczności historię początków zbiorów muzealnych arystokracji w XIX wieku na przykładzie wiedeńskiej kolekcji hrabiów Czernin.

Wieczór uświetnił kameralny koncert Agnieszki Kabut i Marka Kudlickiego, podczas którego zabrzmiały utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna i Franza Schuberta.


Muzeum Książąt Czartoryskich, związane z nazwiskiem jednej z najwybitniejszych rodzin magnackich dawnej Polski, to jedno z najstarszych placówek muzealnych w Polsce. Muzeum, założone w 1801 roku w Puławach przez księżnę Izabelę z Flemmingów Czartoryską, miało od początku swego istnienia charakter narodowy. Głównym celem Muzeum było zachowanie dla przyszłych pokoleń Polaków zabytków kultury i sztuki, przede wszystkim świadectw dotyczących historii Polski, które ocalone zostały przez księżną Izabelę.

Stąd nad wejściem do jednego z dwóch budynków Muzeum – Świątyni Sybilli zamieszczona została dewiza "Przeszłość Przyszłości". Ta idea bezcennej kolekcji Czartoryskich, zaliczanej do najważniejszych w Polsce, nabrała szczególnego znaczenia w grudniu 2016 roku, kiedy to Fundacja Książąt Czartoryskich powołana w 1991 roku przez Adama Karola Czartoryskiego w celu sprawowania pieczy nad zbiorami Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie podpisała umowę o przekazaniu Skarbowi Państwa całej kolekcji Czartoryskich.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polnisches Institut WienPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook