WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-10-10 ZAPROSZENIE NA XIV FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2019" Fundacja Polska-Europa-Polonia

Fundacja Polska-Europa-Polonia jako inicjator i główny organizator Festiwalu „Losy Polaków” serdecznie zaprasza na kolejny XIV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019”, który odbywa się m.in. pod patronatem Prezesa Wspólnoty Polskiej.

Szczegóły i Formularze Zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu www.warszawa.mazowsze.pl/festpol

Dotychczas nadesłano ok. 40 prac z 6 krajów świata. Australii, Belgii, Szwecji, Ukrainy, USA i Polski.

Zakończenie Festiwalu i projekcje festiwalowe odbędą się w sobotę 9 listopada 2019 r w Centrum Prasowym SDP Foksal w Warszawie. Wstęp wolny!

Tematem przewodnim XIV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019” jest 80-rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 75 Powstania Warszawskiego, a pofestiwalowe projekcje krajowe i zagraniczne będą nawiązywały do tych rocznic.

Na Festiwalu zostaną przyznane nagrody regulaminowe w poszczególnych kategoriach – filmów fabularnych, dokumentalnych, programów telewizyjnych, teledysków, programów radiowych i prezentacji multimedialnych oraz stron internetowych, a także - nagrody specjalne za prace poświęcone rocznicy odzyskania Niepodległości.Festiwal jest też wpisany do pięcioletniego programu „Niepodległa” w latach 2018-2022.Przewidziana są także nagrody specjalne za filmy poświęcone roli polskich misjonarzy

Od kilku lat Festiwal Polonijny „Losy Polaków”, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, odbywa się pod patronatem Marszałka Senatu RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komitetu Honorowego z udzialem przedstawicieli Sejmu i Senatu oraz m.in. prezesa Instytut Pamięci Narodowej, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przedstawicieli organizacji polonijnych, a także Towarzystwo Chrystusowe, prezentujące wiele filmów z misji wśród Polonii na całym świecie.

Festiwal jest realizowany na całym świecie – przyjmowane są zgłoszenia filmów i programów telewizyjnych, radiowych i multimedialnych - amatorskich i profesjonalnych z ponad 40 krajów z 5 kontynentów.
Są to głównie opowieści o Polakach – politykach, żołnierzach, biznesmenach, społecznikach. Poprzez pokazy filmów Festiwal opowiada o polskiej historii, bohaterach, tradycji, kulturze i współczesności widzom w kraju i zagranicą, w tym cudzoziemcom.we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, organizacjami polonijnymi, parafiami, w tym w szkołach dla młodzieży polonijnej.

Szczególnym odbiorcą pokazów będzie młodzież krajowa i polonijna.W latach 2017 i 2018 organizowana była serią pokazów filmów w USA (San Diego) i w Kanadzie (Ottawa, Missisauga), zaś od lutego 2019 rozpoczęły się comiesięczne pokazy odbywają się w Szkole przy Konsulacie RP w Toronto. W przyszłym roku planowane są projekcje w innych krajach m.in. w Australii, Francji i Białorusi.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Fundacja Polska-Europa-Polonia
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook