SWPDZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2021

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za GranicąAdam Kwiatkowski
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Jan Dziedziczak
Minister, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
Kazimierz Michał Ujazdowski.
Senator RP, Przewodniczący Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Maria Koc
Senator RP
Robert Tyszkiewicz
Poseł RP, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą
bp Wiesława Lechowicza
Życzenia skierowane do Polonii i Polaków za granica
Dariusz Piotr Bonisławski
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Tadeusz Adam Pilat
prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Jolanta Tatara
prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej
Małgorzata Kwiatkowska
Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
ks. Leszek Kryża TChr
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
Marek Rudnicki
członek Rady Patronackiej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Życzenia dla Polonii od zespołu "Mazowsze"

patronat medialny i realizacja dnia polonii i polaków za granicą 2020 on-line
Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów